Wespół w zespół – spółdzielnie mieszkaniowe

W związku z istnieniem osiedli mieszkaniowych lub wielu innych zespołów budynków, w celu łatwego zarządzania wszelkimi kwestiami administracyjnymi powstają spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach takich spółdzielni jednoczą się wszyscy zainteresowani, którzy chcą swoją pracą pomagać pozostałym członkom wspólnoty. W większości przypadków spółdzielnie takie zajmują się pozyskiwaniem lokali lub też ułatwianiem dostępu do różnych udogodnień osobom wchodzącym w skład takiej wspólnoty. Tego rodzaju organizacje pojawiły się na terenie naszego kraju w drugiej połowie ubiegłego wieku. Wraz z nimi ustalone zostało prawo, które ułatwia działanie spółdzielni na konkretnych i ustalonych warunkach. Wymienia się tutaj chociażby ustawę ds. spółdzielni mieszkaniowych, ważne jest również prawo spółdzielcze.
Członkowie spółdzielni opłacają składki, co umożliwia spółdzielni aktywne działanie oraz podejmowanie czynności prawnych. Zalety działania spółdzielni to między innymi możliwość kupowania i najmowania lokali dla członków wspólnoty, regulowanie wszelkich ustaleń z administracją budynku, tworzenie punktów usługowych w ramach spółdzielni (co pozwala na to, by spółdzielnia sama na siebie zarabiała – dodatkowy dochód oprócz składek członkowskich).
Spółdzielnia niesie wiele korzyści, na przykład ułatwione są remonty na terenie całej nieruchomości, poprawa użytkowania tychże, przez co żaden z członków wspólnoty nie musi samodzielnie regulować tego rodzaju kwestii.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.