Warto przyjrzeć się umowie

Zakup mieszkania poprzedza szereg działań, niezwiązanych bezpośrednio z samą transakcja. Najważniejsze z nich to sprawdzenie dewelopera, zorientowanie się jak przedstawia się okolica inwestycji, oraz zgromadzenie środków finansowych potrzebnych do zrealizowania przedsięwzięcia.
Wykonanie czynności wstępnych pozwala na podpisanie umowy zakupu nieruchomości.
W trakcie ostatecznego realizowania umowy, należy zwrócić baczna uwagę na kilka kwestii:
1. Warunki transakcji – zweryfikowanie czy są zgodne z informacjami dostarczonymi przez sprzedawce
2. Spisanie wszelkich ustnych regulacji, jest to ważne w przypadku wyjaśniania ewentualnych nieporozumień z wykonawcą
3. Umowa w formie aktu notarialnego jest gwarancją prawomocności transakcji
4. Jasne określenie sprzedawcy i nabywcy – literówki, błędy itp. mogą wiązać się z szeregiem nieprzyjemności i dodatkowymi opłatami
5. Wyczerpujący opis mieszkania – w razie niezgodności zamówienia ze stanem faktycznym lub pojawieniem się usterek jest łatwiejsze zgłaszanie reklamacji
6. Status prawny przedmiotu umowy
7. Streszczenie zezwolenia na budowę – jest to weryfikacja sprzedawcy nieruchomości
8. Termin przeniesienia tytułu prawnego na klienta – jest to informacja kiedy dokładnie nabywca staje się w świetle prawa właścicielem.
9. Harmonogram i formę zapłaty – jest to regulacja dotycząca formy płatności
10. Numeracja stron dokumentu
Ostateczna finalizacja umowy jest najważniejszym etapem transakcji. Jakiekolwiek błędy, które mogą pojawić się na tym etapie, wiążą się z szeregiem przykrych konsekwencji.
Zwrócenie uwagi na przedstawione elementy pozwala perfekcyjnie zabezpieczyć własne interesy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.