Użytkowanie wieczyste

W sferze różnych możliwości użytkowania nieruchomości występuje również użytkowanie wieczyste na zasadach ujętych w prawie cywilnym. Słowo „wieczyste” naturalnie nie oznacza wieczności, wymienia się okresy od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Żeby dana nieruchomość mogła być w ten sposób użytkowana, musi ona zostać przekazana przez pierwotnego właściciela (państwo) drugiemu (osoba prywatna bądź firma). Określa się wszelkie ustalenia co do poszczególnych jednostek wchodzących w skład nieruchomości. Najczęściej taki typ użytkowania dotyczy terenów miejskich, na których występują różne nieruchomości – znajdują się one w miastach, więc prawa własności do niej mogą należeć do skarbu państwa itd. Na zasadzie użytkowania wieczystego od lat ludzie stawali się właścicielami takich właśnie nieruchomości, w tym gruntowych. Główne zasady dotyczące użytkowania wieczystego opisuje oczywiście kodeks cywilny. Bardzo dużo nieruchomości od lat znajduje się w posiadaniu różnych właścicieli dokładnie na tych zasadach. Właściciel taki ma rozległe uprawnienia odnośnie swojej posesji, ale jednak musi się liczyć z tym, że jest jeszcze wyższa hierarchią instancja, na rzecz której musi płacić np. podatki.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.