Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – co to jest?

Coraz częściej korzystamy z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami chcąc zakupić, sprzedać lub wynająć mieszkanie. Współpraca i pomoc pośrednika ułatwia nam życie. Specjaliści dopełniają za nas formalności oraz doradzają w odpowiednim wyborze. Pozwala to zwykłym zjadaczom chleba, którzy mają znikome pojęcie o krajowym rynku nieruchomości, a nierzadko lokują w nowe mieszkanie całe swoje ciężko odłożone oszczędności. uniknąć przykrych konsekwencji oszustwa lub wyłudzenia pieniędzy.

Współpraca z pośrednikiem niezależnie od tego czy jesteśmy kupcem czy sprzedającym odbywa się na zasadach zawartych w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Na jej podstawie pośrednik działa w naszym imieniu, aby znaleźć nam lokum lub sprzedać nasze. Poza wszystkimi niezbędnymi warunkami oraz zakresem pracy pośrednika jest w niej zawarta również kwota prowizji, jaką agent pobiera za świadczone usługi. Formalności te reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Umowa z pośrednikiem zawsze musi być zawarta na piśmie, nie w innej formie. Dotychczas w umowie tej należało także wskazać konkretnego pośrednika wraz z jego numerem licencyjnym, jednak po zniesieniu obowiązkowej licencji, ta informacja nie jest już wymagana. Umowa pośrednictwa ma być gwarancją zarówno dla pośrednika jak i jego klienta. Nie jest to ta sama umowa, jaką zawiera się w przypadku kupna bądź sprzedaży czy najmu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.