Nieruchomość do końca własna

Posiadanie prywatnej nieruchomości obwarowane jest wieloma korzyściami. Pod pojęciem takiej nieruchomości rozumie się nieruchomość dowolnego typu, która jednak w zupełności należy do osoby, grupy osób, spółdzielni lub firmy o charakterze prywatnym. Zgodnie z tym zapisem, na takich zasadach funkcjonują nieruchomości budynkowe, rolne, grunty i wiele innych. Prywatność takich obszarów nie wyklucza jednak obwarowania ich stosownymi przepisami prawa. Bardzo istotną kwestią jest tutaj naprawdę wysoka odpowiedzialność właściciela za wszystko, co wiąże się z taką nieruchomością. Właściciel jest jedynym prawnym reprezentantem tejże nieruchomości, może więc w nią do woli inwestować, rozbudowywać ją, ale również ponosić wszelkie koszty związane z jej utrzymaniem, rozbudową, zaopatrywaniem w poszczególne usługi. W dzisiejszych czasach tego rodzaju nieruchomości stanowią doskonałe zabezpieczenie – lokatę na przyszłość, biorąc pod uwagę chociażby wzrastające ceny gruntów czy budynków. Stan taki może również być inhibitorem pewnych negatywnych kwestii dla właściciela. Jeśli nie będzie on odpowiednio dbał o swoją własność, może liczyć się z koniecznością poniesienia za to kary. Charakterystycznym przykładem jest sytuacja zimą: właściciel musi odśnieżać okolice swojej nieruchomości tak, by w żaden sposób nie powodować zagrożenia dla innych uczestników np. drogi biegnącej obok, musi też pilnować porządku wokół nieruchomości (o każdej porze roku).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.